บริษัทของเรามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสิทธิบัตรหลายฉบับและเทคโนโลยีหลักที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 65% ในตลาดโปรเซสเซอร์บัสบาร์ในประเทศ และส่งออกเครื่องจักรไปยังหลายสิบประเทศและภูมิภาค

การดัดแท่งทองแดง