บริษัทของเรามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสิทธิบัตรหลายรายการและเทคโนโลยีหลักที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 65% ในตลาดโปรเซสเซอร์บัสบาร์ในประเทศ และส่งออกเครื่องจักรไปยังหลายสิบประเทศและภูมิภาค

ดัดแท่งทองแดง